Cheating on the Friday

I Sverige är det ofta fredagar som innebär tacos på middagsbordet. Här är det dock inte så viktigt, det är ju förbaskat gott vilken dag som helst. Pojkvännen har börjat lära sig att detta kommer stå på bordet ganska ofta och han har dessutom kommit så långt att han slutat ha på ketchup på sina. Ett steg i rätt riktning.

In Sweden it is usually Fridays who are the taco day. In this household though the day does not really matter, it tastes good any day of the week. My boyfriend is starting to get used to the fact that this is a frequent guest on the table and he even got so far that he stopped putting ketchup in his taco. Big one. 

About Sofia

The owner of intheheadofs.se
This entry was posted in Food. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *