Book worm

Jag är, som sagts innan, en riktig bokmal. Jag plöjer de flesta kategorier och på två olika språk just nu. Varje gång jag är i Sverige ser jag till att bunkra upp med böcker på mitt modersmål och det är även de perfekta presenterna att önska sig av släkt och vänner. Nu ska jag snart ta mig an sista delen i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar.

I am a real book worm. I read almost anything and right now in two different languages. Every time I go to Sweden I make sure to get some books back with me so that I can read and relax in my mother tounge.

About Sofia

The owner of intheheadofs.se
This entry was posted in Everyday stuff. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *